вярно

вярно
прил. - истина, действително, правилно, точно
прил. - наистина, истински
прил. - сигурно, положително, непременно, несъмнено
прил. - точно така, именно
прил. - правдиво, искрено, предано

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • вярно лице — словосъч. привърженик, поддръжник, последовател, довереник, подмазвач, подлизурко …   Български синонимен речник

  • повръна — повърна е, не ша повръна, ша го лисна възмущение, в смисъл на това не е вярно …   Речник на Северозападния диалект

  • аха — частица да нар. вярно, така …   Български синонимен речник

  • да — частица така, тъй, нима, така ли нар. вярно, действително, наистина, разбира се …   Български синонимен речник

  • действително — нар. наистина, фактически, на дело, на практика, в действителност, реално, в реалност, в същност нар. вярно, истина, тъй е нар. всъщност …   Български синонимен речник

  • довереник — същ. привърженик, поддръжник, последовател, вярно лице, подмазвач, подлизурко …   Български синонимен речник

  • именно — частица точно, тъй, така, точно тъй, тъкмо така, тъкмо тъй нар. точно така, вярно, правилно, тъкмо, буквално …   Български синонимен речник

  • искрено — нар. откровено, чистосърдечно, добросърдечно, открито нар. сърдечно, задушевно, от сърце и от душа, от сърце, с открито сърце, честно нар. от все сърце, охотно, на драго сърце, с удоволствие нар. точно, вярно, правдиво, предано, истински …   Български синонимен речник

  • истина е — словосъч. вярно, така е, правилно, не е лъжа, няма лъжа, точно така, действително, безспорно …   Български синонимен речник

  • истински — прил. истинен, действителен, реален, верен, точен, естествен, фактически прил. същински, точно такъв, безспорен прил. неподправен, автентичен прил. достоверен прил. верующ, правдив прил. конкретен, съществуващ, настоящ …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”